Matematyka W Przyrodzie


    Dnia 12 marca 2012 w naszej szkole odbył się etap szkolny Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego w ramach Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy. W konkursie brali udział uczniowie klas trzecich.

    Celem konkursu było między innymi rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniowskich, pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka, biologia, fizyka, geografia, chemia), lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym, rozwijanie umiejętności logicznego wnioskowania, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i korelacja wiedzy z różnych dziedzin nauk ścisłych.

    Do etapu Wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie: z klasy III b – Julia Olszewska – Kubiak, z klasy III c – Damian Marciniak i Dawid Żelek.