Turniej Wiedzy Pożarniczej


    W minionym tygodniu zakończyły się eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do zmagań o prawo startu do kolejnych szczebli turnieju przystąpiło 12 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzepinie. Etap szkolny obejmował test pisemny (50 pytań), po którym do finału awansowała pierwsza piątka uczniów z poszczególnych szkół, czyli z gimnazjum i liceum. Punkty uzyskane z testu a następnie z egzaminu ustnego (5 losowanych pytań) decydowały o ostatecznej klasyfikacji szkolnej.

Kategoria – szkoła średnia:

1. Wiktor Barbaszyński – 48 pkt.

2. Paulina Didyk – 47

3. Katarzyna Czaplewska – 46

4. Arkadiusz Blacharski – 45

Anna Kaflik – 45

Kategoria – gimnazjum:

1. Wojciech Stęszewski – 42 pkt.

2. Jarosława Zjawiński – 39

3. Radosława Gaworek – 38

4. Kamil Górowski – 36

    Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do kolejnego szczebla zmagań, gdzie będą rywalizować z pozostałymi szkołami w naszej gminie. Nad merytorycznym przebiegiem turnieju pieczę sprawował jeden z wyróżniających się strażaków z OSP w Rzepinie p. Damian Kuzynin, a sekretarzem komisji turniejowej była p. Krystyna Kramarzewska. Turniej zorganizował i przeprowadził Krzysztof Didyk.